[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ
create สร้างเมื่อ 25/10/2566
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/10/2566
map สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ โครงการ : คอนโด ดิ เอส อโศก
ราคาขาย
฿8,100,000 ฿7,390,000 (199,730 บ./ตร.ม.)
[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ - video
[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ
[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ
ดูรูปทั้งหมด : 22 รูป
[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ
[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ [🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ
คอนโด
direction ทิศตะวันออก
Ref no. CD2023_02

area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1 ห้องนอน
bathroom 1 ห้องน้ำ
floor ชั้นที่ : 32

[🔥RESALE HOT HOT🔥] The ESSE Asoke ราคาเหลือเชื่อ!แต่งครบ 7.39 MB. กับห้อง 1 นอน ขนาด 37 (36.89) ตรม. ที่สูงที่สุด วิวโล่งสุด และราคาดีที่สุดในโครงการ
.
สนใจติดต่อมาเลยที่คุณเกริก 081-6493759
.
The ESSE Asoke คือ Luxury Condo ที่สูงที่สุดในทำเลอโศก ด้วยความสูงถึง 236.75เมตร โดยมีจำนวนชั้นถึง 55 ชั้น นอกจากนี้ภายในห้องพักอาศัยของ THE ESSE ASOKE ยังมี Floor to ceiling สูงถึง 3 เมตร และมีเอกลักษณ์หลายอย่างที่เหนือกว่า Luxury Condo ทั่วไปที่อยู่ในย่านเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ที่ดูเรียบแต่มีดีเทล ในสไตล์ Contemporary Luxury ด้วยลวดลายอาคารที่ผสานองค์ประกอบระหว่าง หินธรรมชาติ และโลหะสีแชมเปญโกลด์ เพื่อการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และโดดเด่นอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไป สำหรับความพิเศษของห้องนี้ก็คือ
.
✅โปร่งโล่งกว่าด้วยเพดานสูงถึง 3 เมตรภายในห้องพักอาศัย
✅พร้อมอยู่ทันทีด้วยชุดเฟอร์ฯระดับพรีเมียม และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน
✅วิวโล่งกว่าใครบนชั้นสูง ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 32
✅เป็นห้อง 1 นอนขนาด 37 ตรม. ที่อยู่สูงที่สุดของ Type นี้การันตีความพรีเมียมของวิว ที่สวยกว่าใคร
✅เป็นส่วนตัวกว่าด้วย Single Loaded Corridor แต่ละชั้นมียูนิตน้อยเพียง 12 ยูนิต
✅ใช้พื้นที่ระเบียงได้เต็มที่ ไม่มี CDU แอร์มาเกะกะสายตา กับการออกแบบให้ CDU แอร์อยู่บนพื้นที่ส่วนกลาง
✅ประหยัดพลังงานกว่าด้วยแอร์ VRF ฝังฝ้าแบบ พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
✅ราคาดีที่สุดในตึกเพียง 7.39 ลบ. หรือแค่ตรม.ละ 199,729 เท่านั้น หาไม่ได้อีกแล้วและถูกกว่าช่วงพรีเซล!!
.
นอกจากภายในห้องจะมอบความหรูหราด้วยวัสดุและการออกแบบแล้ว ยังให้ผู้พักอาศัยได้รู้สึกเหนือระดับกับ ความ Best in Class ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งออกแบบให้กระจายตัวอยู่ตามชั้นต่างๆ ที่แยกไปถึง 4 โซนบนชั้น G, 10, 33 และ ชั้น 43 ภายใต้การออกแบบตกแต่งแบบโรงแรม 5 ดาว อาทิ
.
✅หลีกหนีความวุ่นวายด้วย The ESSE Court ขนาดใหญ่ พร้อมระยะ Set Back กว่า 38 เมตร หรือมากกว่า 1,000 ตารางเมตร ด้านหน้าโครงการ
✅หรูหรากว่าด้วยการออกแบบล้อบบี้ให้มีความสูงโปร่งกว่า 7.5 เมตร
✅Sculpture court พื้นที่สวยสีเขียวชั้นที่พักอาศัย ที่โอบล้อมด้วยตัวอาคาร L shape
✅ชั้น 33 กับพื้นที่ Active Zone ที่มีทั้ง Pool Terrace, Infinity Edge Pool, Sky gym และ Golf Simulation
✅ชั้น 43 กับพื้นที่ Passive Zone ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือพื้นที่ Reading club ,Business center, Sky Garden และ The ESSE Residences Lounge
✅ให้ที่จอดรถมากกว่า 100% (ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน – ชั้น 9)
.
ถ้านิยามของการอยู่อาศัยแบบ Luxury ของคุณคือความเงียบสงบ บนพื้นที่ส่วนกลางอันกว้างใหญ่ วิวสวย และการได้อยู่ในห้องพักอาศัยที่มีเพดานห้องสูงๆ ใช้งานทุกอณูภายในห้องได้อย่างเต็มฟังก์ชั่น โถงทางเดินเป็นแบบ Single Loaded Corridor ที่ THE ESSE ASOKE ก็น่าจะมีองค์ประกอบของความเป็น Luxury Condo ครบถ้วนแบบไม่ขาดตกบกพร่อง หลายๆคนบอกว่าที่ตั้งของโครงการดูที่จะอยู่เกินระยะการเดินจากรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีเพชรบุรี ไปหน่อย แต่ในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้มาหลายปี และก็มักจะเดินตัดจากสถานี BTS อโศก ไปยังแยกอโศก-เพชร ฝั่ง ARL มักกะสันอยู่เสมอๆ ต้องบอกว่าทำเลนี้ล่ะที่กุมความได้เปรียบของย่านอโศกมากที่สุด และก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดินไกลอย่างที่คิดเลย เพราะอาคารสำนักงานชั้นนำส่วนใหญ่ ร้านค้า ร้านอาหารดังๆ และสถาบันการศึกษาชั้นนำในย่านอโศกล้วนแต่อยู่ในช่วงกลางสุขุมวิท 21 ทั้งนั้น อีกทั้งถ้าคุณเป็นคนที่เดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลัก การเข้าถึง THE ESSE ASOKE ก็สามารถทำได้จากซอยสุขุมวิท 15-19 เช่นเดียวกับฝั่งถนนเพชรบุรี (แต่ต้องไปกลับรถ) โดยที่ไม่ต้องตรงดิ่งฝ่ารถติดตั้งแต่แยกอโศก-สุขุมวิท จนเลี้ยวเข้าสุขุมวิท 21 ให้วุ่นวาย
ข้อมูลติดต่อ
phone 081-649-3759
line แอดไลน์สอบถาม
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน > MRT สุขุมวิท 0.5 กิโลเมตร
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน > MRT เพชรบุรี 0.6 กิโลเมตร
รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว > BTS นานา 0.7 กิโลเมตร
รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว > BTS อโศก 0.7 กิโลเมตร
Airport link > Airport Link มักกะสัน 0.9 กิโลเมตร
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้