📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น
create สร้างเมื่อ 05/11/2566
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/11/2566
ราคาขาย
฿6,990,000 ฿6,699,000 (119,625 บ./ตร.ม.)
📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น
📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น
📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น
ดูรูปทั้งหมด : 27 รูป
📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น
📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น 📣ห้องนี้หายาก! ขายห้อง 2 นอน 2 น้ำ 56 ตรม. ชั้นสูง THE TREE พัฒนาการ – เอกมัย แต่งครบ วิวโล่ง ได้กระจกโค้งบานใหญ่! แค่ 6.69 ลบ.เท่านั้น
คอนโด
direction ทิศตะวันตกเฉียงใต้
Ref no. CD2023_03

area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2 ห้องนอน
bathroom 2 ห้องน้ำ
floor ชั้นที่ : 20

พร้อมขายราคาดีสุดๆกับห้องแบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำขนาดประมาณ 56 ตรม. วิว 2 ทิศทั้งฝั่งระเบียงทางทิศตะวันตก และกระจกโค้ง Master Bedroom ฝั่งทิศใต้
✅เป็นรูปแบบห้องที่ใหญ่ที่สุด เลย์เอาท์ดีที่สุด มีแค่ชั้นละ 1 ห้อง เหมาะกับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่า 2 คน
✅ได้สิทธิ์จอดรถถึง 2 คัน
✅ห้องนั่งเล่นมีขนาดกว้างเชื่อมต่อห้องครัวเป็น Open Space ขนาดใหญ่ แต่แยกครัวเป็นสัดส่วนด้วยประตูบานเลื่อนกั้นพร้อมระบบระบายอากาศในตัว
✅หรูกว่าด้วยผนัง Sintered Stone ต่อลาย Panda White เต็มฝั่งผนัง TV
✅สะดวกสบายไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำเพราะมีห้องน้ำให้มากถึง 2 ห้อง
✅Master Bedroom จะได้รับประสบการณ์จากวิวกระจกโค้งห้องมุม ซึ่งปกติแล้วจะพบได้ในคอนโดระดับ Luxury เท่านั้น
✅ได้เฟอร์ฯแต่งครบทั้ง Built – in และลอยตัว เพิ่มตู้เสื้อผ้าใน Master Bedroom ครบเหมือนในรูป
✅เพดานห้องสูงโปร่งถึง 2.8 เมตร เพิ่มมิติการอยู่อาศัยที่ดีกว่า
.
ห้ามพลาดถ้าคุณกำลังหาคอนโด 2 ห้องนอนพร้อมอยู่ใกล้เอกมัย - ทองหล่อ ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่าย!
THE TREE พัฒนาการ-เอกมัย เหนือกว่าคอนโดคู่แข่งรอบข้างบริเวณแยกคลองตันหลายข้อ
✅อยู่ใกล้จุดกลับรถ เข้าซอยเอกมัย ทองหล่อ อโศก ง่ายกว่าคอนโดที่อยู่บนถนนเพชรบุรีหรือถนนรามคำแหง
✅อยู่ใกล้ทางขึ้นลงทางด่วน สะดวกใช้รถยนต์มากๆ
✅ใกล้ Airport Rail Link รามคำแหง เพียง 300 เมตร
✅ทำเลใจกลางเมือง คุณภาพชีวิตสะดวกเหมือนอยู่เอกมัยแค่ขับรถไป แต่จ่ายในราคาถูกกว่ามาก
✅ดีกว่าคู่แข่งรอบข้างตรงที่ Facility ยกระดับขึ้นไปอยู่ที่ชั้นบนสุดของตึก และออกแบบให้ดูพรีเมี่ยมมีระดับเกินหน้าเกินตาเพื่อนบ้านรอบข้าง
✅Facility เน้นไปที่การสร้าง Experience ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เช่น สระว่ายน้ำรูปตัว O เห็นวิวรอบทิศทาง, จุดชมวิวกลางน้ำที่ยื่นออกไปนอกอาคาร, สวนที่มีลูกเล่นใช้งานออกกำลังกายได้หลายแบบ, ห้องพักผ่อนหลากหลายฟังก์ชั่น อ่านหนังสือ เล่นเกม ดูหนัง (ดูดีกว่าทุกคอนโดในย่านเดียวกัน)
.
สนใจติดต่อ 081-6493759
ข้อมูลติดต่อ
phone 02-258-2896
line แอดไลน์สอบถาม
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
Airport link > Airport Link รามคำแหง 0.3 กิโลเมตร
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้