image
ขาย
฿7,550,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 6
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 29
image
ขาย
฿7,550,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 17
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 29
image
ขาย
฿3,900,000
฿3,700,000
area พื้นที่ : 31.81 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿6,540,000
฿6,440,000
area พื้นที่ : 55.19 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
ขาย
฿5,370,000
฿5,270,000
area พื้นที่ : 47.10 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿1,650,000
pin ลาดพร้าว101 แฮปปี้แลนด์
view 71
area พื้นที่ : 34.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿1,450,000
pin ลาดพร้าว101 แฮปปี้แลนด์
view 72
area พื้นที่ : 28.20 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿1,850,000
pin เกษตร นวมินทร์ ลาดปลาเค้า
view 109
area พื้นที่ : 33.32 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 2
floor 1
image
ขายดาวน์
฿11,328,200
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿6,990,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 524
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
ขาย
฿5,800,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 151
area พื้นที่ : 35.70 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
ขายดาวน์
฿4,590,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
ขาย
฿2,990,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 130
area พื้นที่ : 30.41 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿7,990,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 153
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿9,100,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 139
area พื้นที่ : 88.70 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
ขาย
฿7,725,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 146
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿7,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 156
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
ขาย
฿2,690,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1.3k
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿18,500,000
pin สาทร นราธิวาส
view 133
area พื้นที่ : 93.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 24
image
ขาย
฿15,450,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 145
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18